top of page

VÆVEFORLØB I JERES ORGANISATION

INDHOLD JUSTERES EFTER MÅLGRUPPE OG VARIGHED

Væveforløbene er tiltænkt diverse organisationer såsom aftenskoler, højskoler, efterskoler, ungdomsskoler, folkeskoler, 

aktivitetscentre, plejecentre, bosteder, lokalcentre, kursuscentre, kreative foreninger, fritidsklubber og folkeoplysningsforbund.

 

Et væveforløb kan strække sig over alt lige fra to eftermiddage til to uger. Jo længere forløb, jo større fagligt udbytte og personlig udvikling. Læs mere om værdien i vævning her. Indholdet på væveforløbene justeres alt efter målgruppe og varighed. Som udgangspunkt afvikles væveforløbene med vævning på væveramme. Læs mere om vævning på væveramme her.

 

Væveforløbet afholdes med henblik på at deltagerne bliver fortrolige med væverammen og arbejder mere og mere selvstændigt. Alt efter gruppens samlede niveau og ambitioner udvides undervisningens indhold. Så vidt muligt vejledes deltagerne 1:1 med ønsket om at løse netop den udfordring eller det behov hver enkelte sidder med. De færdige væveværker efter endt væveforløb giver anledning til en smuk udstilling af de samlede værker. Hvert enkelte væveværk repræsenterer hver enkelte designer. ​

HØJSKOLE / EFTERSKOLE / UNGDOMSSKOLE / FRITIDSKLUB / AFTENSKOLE

Vævning på væveramme som:

Linjefag?

Udstillingsprojekt?

Fag på sommerkursus? 

Aktivitet i fritidsklubben?

Værkstedsfag i temauge?

Undervisningsforløb på en aftenskole?

AKTIVITETSCENTER / BOCENTER / LOKALCENTER / KURSUSCENTER

Vævning på væveramme som: ​

Mental aktivitet på plejecenter? 

Åbent værksted i et lokalcenter? 

Teambuilding i forbindelse med kursus?

Kreativt værkstedsfag i et kommunalt dagtilbud? 

Fordybelsesaktivitet for fysisk eller psykisk sårbare?

Introduktionsforløb til vævning i en kreativ forening?

bottom of page