top of page

BOOK ET VÆVEKURSUS

Grundet barsel pr. 1/9 2023 er det i øjeblikket ikke muligt at booke vævekurser.
Når tiden er til det igen, vil jeg opdatere med nye kurser her på siden samt på de sociale medier.
Alternativt kan du komme godt i gang med hjælpevideoer som du finder her

Hvis du kan samle en gruppe af deltagere er der mulighed for at få skræddersyet et vævekursus. Dato, varighed og lokation planlægges ud fra jeres ønsker og behov. Et skræddersyet vævekursus kan afholdes hjemme i privaten eller i et lejet lokale. Udgangspunktet er som beskrevet nedenfor, men send gerne en forespørgsel hvis jeres ønsker og behov afviger fra de udgangspunktet.

Antal deltagere:

Minimum 6, max 12 deltagere

Varighed:

Minimum 3 timer, "ubegrænset" max antal timer

Pris pr. person:

3 timer*: Kr. 350,- pr. person inkl. materialer

* + 100 kr. pr. person pr. ekstra time (4 timer = 450 kr. pr. person inkl. materialer osv.)

+ Kørsel* eller lokaleleje*

*Kørsel kr. 3,- pr. km fra Århus C (Kr. 3,- x antal km. frem og tilbage) / antal deltagere

*Lokaleleje i eksempelvis Mejlgade, Århus C (Kr. 800,- for 3 timer) / antal deltagere

4L2A4176.jpg

Eksempel på vævekursus

Privat hjem i Holstebro

8 personer

3 timer

Pris kr. 440,- pr. person

 

(Kr. 350,- inkl. materialer + Kr. 90 for kørsel*)

*Kørsel kr. 3,- pr. km * 240 km = 720 kr. 

/ 8 personer = Kr. 90,-

4L2A4213 kopi.jpg

Eksempel på vævekursus

Lejet lokale i Århus C

12 personer

3 timer

Pris kr. 433,- pr. person

(Kr. 350,- inkl. materialer + Kr. 83,- til lokaleleje*)

 

*Lokaleleje kr. 1.000,-

/ 12 personer = Kr. 83,-

VÆVEFORLØB

Væveforløbene er tiltænkt diverse organisationer såsom aftenskoler, højskoler, efterskoler, ungdomsskoler, folkeskoler, 

aktivitetscentre, plejecentre, bosteder, lokalcentre, kursuscentre, kreative foreninger, fritidsklubber og folkeoplysningsforbund. Et væveforløb kan strække sig over alt lige fra to eftermiddage til to måneder. Jo længere forløb, jo større fagligt udbytte og personlig udvikling. Indholdet på væveforløbene justeres alt efter målgruppe og varighed. Som udgangspunkt afvikles væveforløbene med vævning på væveramme.

 

Forløbet afholdes med henblik på at deltagerne løbende designer og eksperimentere mere selvstændigt på væverammen. Alt efter gruppens samlede niveau og ambitioner udvides undervisningens indhold. Så vidt muligt vejledes deltagerne 1:1 med ønsket om at løse netop den udfordring eller det behov hver enkelte sidder med. De færdige væveværker efter endt væveforløb giver anledning til en smuk udstilling af de samlede værker. Hvert enkelte væveværk repræsenterer den enkelte designer. ​

Billeder fra et væveforløb på Bøvlings Idrætsefterskole

bottom of page